Vær trygg på norske vinterveier – velg riktig vinterderkk

Gode vinterdekk er både essensielt og lovpålagt når man skal kjøre på norske vinterveier. Fra 1. november til og med første søndag etter påske skal man kjøre med vinterdekk som har en mønsterdybde på minst 3mm. Det gjelder andre regler for Troms og Finnmark hvor vinteren starter tidligere, og som oftest varer lengre. Utover denne perioden skal man ikke benytte vinterdekk såfremt ikke kjøreforholdene tilsier det.

Piggfrie eller piggdekk

Selv om piggfrie vinterdekk har blitt svært gode og pålitelige er fortsatt piggdekk bedre om du skal kjøre på veier med mye is og snø. Om man bor i nærheten av en større by anbefales det at man ikke bruker piggdekk såfremt man ikke har spesielle behov. I flere større byer er det nemlig gebyr ved bruk av piggdekk da bruken av disse forårsaker mer forurensning i luften i form av at mer svevestøv dras opp av asfalten, spesielt når snøen begynner å smelte. Dersom man ikke betaler denne avgiften vil man få en bot dersom man skulle bli stoppet i en kontroll eller av parkeringsetaten i byen.

Ulemper med piggdekk

  • Mer støy
  • Mer svevestøv og forurensning
  • Piggdekkavgift i større byer

Slitte dekk og bremselengde

Selv om man har dekk med tilstrekkelig mønsterdybde er det viktig å huske at dette er det absolutte minimumskravet. For å være en trygg bilist bør man absolutt ha vinterdekk med større mønsterdybde enn dette. Bremselengden og kontrolleringsevnen endres drastisk etterhvert som mønsterdybden slites ned. En test utført av tyske AutoBild kom man frem til at nedslitte vinterdekk kunne ha så mye som tre ganger som lang stoppdistanse som nye vinterdekk i en hastighet på 80 km/t. Nye vinterdekk har som oftest en mønsterdybde på 8-10 mm, og er man helt nede på 3 mm tilsier det at dekkene allerede er ganske slitt.

Dekk er ferskvare

Gummien som brukes til å lage vinterdekk er naturstoff som degraderes over tid. Det er av denne grunnen man sier at dekk er ferskvare. Om man skulle komme over vinterdekk som har vært lagret i mange år anbefales det å ikke bruke disse selv om mønsterdybden er tilstrekkelig.