Mørkekjøring om vinteren

Vinteren bringer med seg mange farer på veien. Det er ingen myte at det er mange flere ulykker på veien når mørke faller og veien er isbelagt enn når det er sommer. Selv om veien er glatt med is og snø så er statistisk sett mørket det som forårsaker flest ulykker. Mørket gjør alle andre farer større.

bil vinter En isbelagt vei kan være problematisk, men så lenge den er synlig er det mulig å sakke på farten og forberede seg. Problemet kommer når isen ikke er synlig før det er for sent. Det er andre farer som også kommer fram i mørket. I land som Norge så finnes det store vandrende dyr som elg og hjort. Om et eller flere av disse dyrere spankulerer ut i veibanen teller hvert sekund. Om bare et sekund går før dyret blir synlig i en 80-sone, så har bilen allerede flyttet seg over 20 meter. Dette gjelder selvsagt likedan for mennesker. Mer om kjöring om vinteren og på vinterføre her i Aftenposten.

Lys i vintermørket

Det er flere ting som kan gjøres for å beskytte fører, passasjerer, bil og forbipasserende på en mørk vei om vinteren.

  • Lys. For å minske faren så mye som mulig kan det være lurt å ta i bruk led-bjelker fra https://www.ekstralyskongen.com/led-bjelker/ som øker sikten drastisk. Det finnes videoer og bruksanvisninger for hvordan ta i bruk bjelkene. Med ekstra lys minskes risikoen for ulykker i mørket, men alltid vær observant.
  • Fart. Alltid se an forholdene. Kommer det en uoversiktlig sving så bør farten senkes, spesielt i mørket. Er det lørdag kveld og du befinner deg i byen, senk farten. Det er aldri godt å vite når en påvirket person plutselig tar seg en tur ut i veibanen uten refleks. Er det fareskilt om dyr? Ta dem ekstra seriøst på en mørk vinterlandevei og husk også å holde øye med føret.
  • Selvkontroll. Ikke kjør trøtt eller påvirket av rus. Selv om du ikke går over promillegrensen så kan kjøreegenskaper bli påvirket ved inntak av små mengder alkohol. Vær fokusert og observant og ikke bruk mobilen eller ta øynene fra veien.